Belastingschijven.nl

 Advertentie:

 

Belastingschijven

Belastingschijven 2013:

Hoogte belastbaar
inkomen 2013:     Niet hoger dan:    Belasting:

Euro 0                Euro 18.945            33,1%

Euro 18.945         Euro 33.863            41,95%

Euro 33.863         Euro 56.491            42%

Euro 56.491         Euro -                    52%

De inkomstenbelasting 2013 bereken je over het belastbare bedrag 2013.

 belastingschijven

De belastingschijven in Nederland

In Nederland gelden er verschillende belastingschijven, die op basis van de leeftijd nog eens verder uiteen kunnen vallen. In principe is er sprake van 3 verschillende schijven, al worden er vier verschillende schijven gebruikt om de specifieke berekeningen te maken. De 3 verschillende schijven bedragen 33,1%, 42% en 52% van het inkomen (2012). Vanaf 2013 zal de eerste schijf worden verhoogd naar 37% van het inkomen, maar wordt er met betrekking tot de Ziekteverzekeringswet ook een belangrijke verandering doorgevoerd. Hieronder worden de verschillende belastingschijven uitgebreid beschreven.

Voor de belastingschijven 2014 klikt u hier

 

De eerste belastingschijf

De eerste belastingschijf is er voor iedereen met een inkomen, aangezien deze loopt vanaf de eerste euro die er verdient wordt, tot en met een maximaal bedrag van €18.945 (€19.645 voor 2013). Het belastingtarief bedraagt 33,1% (37% in 2013), wat betekent dat u in de eerste schijf maximaal € 6270,80 aan belasting betaalt, over het inkomen dat u heeft verdient. Er wordt hierbij nog geen rekening gehouden met arbeidskortingen, waardoor het een indicatie betreft. Deze belasting gaat bijna volledig op aan sociale verzekeringen, waardoor er wat dat betreft nog geen sprake is van een pure belasting op inkomen.

De tweede schijf

De tweede schijf bedraagt 41,95% (42% in 2013) van het inkomen, al zit hier een belangrijk verschil in voor jongeren en ouderen. Iedereen die jonger is dan 65 betaalt dit tarief, maar iedereen die eerder is geboren dan in 1946 betaalt in de tweede schijf maar 24,1% belasting. Bovendien betaalt iedereen die eerder dan dit jaar geboren is in de eerste schijf maar 19% belasting, waardoor de beide schijven voordeliger uitpakken. Deze tweede schijf loopt van €18.945 tot en met €33.863 (€19.645 tot €33.363 in 2013), wat betekent dat u in deze schijf maximaal € 6258,10 aan belasting betaalt. Dit bedrag is een pure belasting op inkomen, aangezien er geen sociale verzekeringen van betaald worden.

De derde schijf

De derde schijf is voor de meeste mensen bijna gelijk aan de tweede schijf (in 2013 zelfs volledig gelijk). U betaalt in de derde schijf 42% belasting. Het gaat in deze schijf om het inkomen tussen de €33.863 en €56.491 (€33.363 en €55.991 in 2013). U betaalt in deze schijf dus maximaal €9503,76 aan belasting. Dit bedrag is opnieuw een pure belasting op inkomen, aangezien er geen sociale verzekeringen mee betaalt worden. De percentages voor jongeren en ouderen zijn vanaf deze schijf gelijk.

De vierde schijf

In de vierde schijf voor de inkomstenbelasting in box 1 betaalt u de meeste belasting. U betaalt 52% van uw inkomen aan belasting, waardoor meer dan de helft van het inkomen in deze schijf naar de staat gaat. De vierde belastingschijf loopt vanaf een inkomen van €56.491 (€55.991 in 2013) en heeft geen maximumbedrag. Dat betekent dat de schijf doorloopt tot aan de hoogte van uw inkomen. Het is daarom niet aan te geven wat u maximaal aan belasting betaalt in deze schijf. De tarieven van de belastingschijven in Nederland lopen op, zodat de hogere inkomens zowel in absolute als relatieve zin meer betalen, dan de lagere inkomens. Voor meer info in de belastingschijven 2012 en de belastingschijven 2013?